privacy

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Zoals bijna alle websites gebruikt ook onze website cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Onze cookies helpen ons onze website te laten werken zoals u dit verwacht, en om de snelheid en veiligheid van onze site te verbeteren.

Wij gebruiken GEEN cookies om:
– zonder uw toestemming persoonlijke en of gevoelige informatie te verzamelen.
– gegevens door te geven aan derde partijen.

Als uw browser is ingesteld om cookies te aanvaarden, en u onze website verder gebruikt betekend dit voor ons dat u geen bezwaar heeft tegen de door ons gebruikte cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn:
– cookies van Google ( _gid en _gat )
– cookies om uw winkelmandje en de afreken pagina te laten werken.
De enige mogelijkheid om deze cookies niet te gebruiken is geen gebruik te maken van onze site.

U kan cookies uitschakelen door uw browser instellingen zo in te stellen dat geen cookies meer aanvaard worden.
Dit heeft echter als gevolg dat het grootste deel van de websites niet meer naar behoren zullen functioneren, gezien het gebruik van cookies normaal is bij de meeste websites.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Lakebos productie NV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Lakebos productie NV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Lakebos productie NV verstrekt. Lakebos productie NV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM LAKEBOS PRODUCTIE NV GEGEVENS NODIG HEEFT

Lakebos productie NV verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Lakebos productie NV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit levering van producten.

U kan zich bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan u zich in iedere mail uitschrijven.

HOE LANG LAKEBOS PRODUCTIE NV GEGEVENS BEWAART

Lakebos productie nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Lakebos productie nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Lakebos productie nv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lakebos productie nv gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Lakebos productie nv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lakebos productie nv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lakebos productie nv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lakebos productie nv heeft hier geen invloed op.

Lakebos productie nv heeft Google geen toestemming gegeven om via Lakebos productie nv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lakebos.be. Lakebos productie nv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Lakebos productie nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lakebos productie nv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lakebos productie nv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lakebos productie nv op via info@lakebos.be. Lakebos.com is een website van Lakebos productie nv. Lakebos productie nv is als volgt te bereiken:

Postadres: Diksmuidseweg 150  8900 Ieper
Vestigingsadres: Diksmuidseweg 150 8900 Ieper
E-mailadres: info@lakebos.be